Författararkiv:adminThomas

14 dagar kvar till nya Plan och Byggförordningen

Den nya plan och bygg förordningen har släppts och börjar gälla från den 2 maj 2011 och ersätter den gamla från 1980-talet. Gå in på Boverkets hemsida för mer information eller läs den i SFS. Om råd och konsultation för vilka rutiner som kan krävas för att uppfylla nya PBL, kontakta DeJa Consulting.
Publicerat i Lagar | Taggat | Stängt för kommentarer

Första tidsfristen för REACH passerad och 8 nya ämnen på EU:s kandidatförteckning

REACHs första tidsfrist passerad. Den 30 november 2010 var den första registreringsperioden över. Efter den 1 december 2010 är det förbjudet att tillverka, importera eller använda vissa kemikalier som inte registrerats hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Om ett företag har missat att göra en registrering måste tillverkning och import upphöra tills företaget har gjort en [...]
Publicerat i Miljö | Taggat | Stängt för kommentarer

Nu har COP 16 förhandlingarna i Cancún, Mexico börjat

Den 29 november till den 10 december pågår förhandlingarna i Cancún, Mexico. Det är det 16 tillfället där deltagande länder skall försöka komma överens om de åtaganden som krävs för att bromsa klimatpåverkan. Efter COP 15 i Köpenhamn, som många tyckte var en besvikelse, har förhoppningarna på COP 16 varit låga. Många har kanske frågor [...]
Publicerat i Miljö | Stängt för kommentarer