Socialt ansvarstagande, ISO 26000

ISO 26000

ISO 26000 är en standard för socialt ansvarstagande. Det finns många olika definitioner och benämningar för socialt ansvarstagande, CR, CSR, SR, Code of condact. Den benämning som vi har valt att anamma är CR, Corporate Responsibilities.

Vad innebär då CR och ISO 26000?

Vi kan börja med att titta på den definitionen som finns i skrivandet stund av socialt ansvarstagande i ISO 26000;

En organisations ansvar för effekterna som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön så att dessa, genom ett öppet och etiskt uppträdande:

  • leder till hållbar utveckling, hälsa och samhällets välfärd
  • tar hänsyn till intressenternas förväntningar
  • följer gällande lagstiftning och är i överensstämmelse med internationella uppförandenormer
  • genomsyrar organisationen och praktiseras i dess relationer

Det gäller för företaget eller organisationen att tänka ett steg längre när beslut ska tas eller aktiviteter ska genomföras.

Hur många led bort tänker ert företaget. Gäller det er nationella verksamhet, era kunder, era leverantörer, era leverantörers leverantörer?

Det gäller att se vad man kan påverka och att vara ärlig i bedömningen. Kan ni påverka er nationella verksamhet, till och med era leverantörer i andra länder.

Några av era leverantörer kanske ni beställer mindre mängder av, dessa kan vara lite svårare att påverka men de som ni beställer större mängder av eller som utför många tjänster åt er, dessa kan ni fokusera på och få en större effekt av ert CR arbete.

Varför ska företaget då arbeta mot ISO 26000?

ISO 26000 är inte möjlig att certifieras mot, det går alltså inte att få ett certifikat från en tredje parts revision som säger att företaget uppfyller standarden. Om det nu inte går att visa att företaget uppfyller kraven i standarden hur kan då företaget verkligen visa att man arbetar efter ISO 26000 och varför ska företaget satsa på denna standard?

Det finns många orsaker för att införa och arbeta med ISO 26000. Att ta ansvar, att slippa få negativ publicitet, goodwill, att få en bättre arbetsmiljö på företaget mm är några som kan nämnas. Och det är viktigt att vara öppen med sitt arbete. Vilka problem har företaget stött på i sitt arbete, hur långt har företaget kommit, vilka mål har uppnåtts.

Kontakta oss om ni har frågor om vad ISO 26000 kan göra för er och hur ni ska börja med ert arbete.

Kontakta oss!

Detta inlägg är publicerat i Corporate Responsibilities, ISO 26000, Socialt ansvarstagande. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.