Två nya kunder har skrivit på för EASE-Q

EASE-Q verksamhetssystem kommer hjälpa ytterliga två företag att nå sina kvalitets, miljö och arbetsmiljömål i framtiden.

EASE-Q® – Verksamhetssystem inkluderar de verktyg, mallar, regler och standards som krävs och ger stöd för att implementera, förvalta och utveckla ert ledningssystem inom kvalitet, miljö samt arbetsmiljö & hälsa.
EASE-Q® har utvecklats under 15 år, för och tillsammans med, företag och organisationer inom SME sektorn och stödjer idag följande standards:

• Kvalitetsledningssystem – ISO 9001:2008
• Miljöledningssystem – ISO 14001:2004
• Arbetsmiljö & hälsa – OHSAS 18001:2007

Vid intresse kontakta oss för en presentation

Detta inlägg är publicerat i Kvalitet. Bokmärk permalink.Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.