Miljö- och Kvalitetspolicy

Kvalitet är grunden till nöjda kunder, därför är detta inget vi tummar på. Vi arbetar även för att ständigt minska vår miljöpåverkan - vi använder till stor del kollektivtrafiken vid resor, köper endast in Svanenmärkt papper till kontoret, skriver alltid ut dubbelsidigt när det är möjligt, samt bor i första hand på Svanenmärkt hotell vid resor.

Vår kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy


DeJa Consulting ska vara ett föredöme när det gäller att följa lagstiftning och uppfylla kunders och samhällets krav på en hållbar verksamhetsutveckling. DeJa Consulting ska genom att arbeta proaktivt med miljö, etik och kvalitet förebygga förorening och stimulera en ständig förbättring av företagets prestanda, ur alla aspekter.

Våra medarbetare och deras kunskaper är DeJa Consultings viktigaste resurs, som vi ska värna om genom en arbetsmiljö färgad av stor frihet, mycket ansvar och främjande av utbildning och utveckling. Varje medarbetare ska bidra till att ständigt förbättra både arbetsmiljö och kvalitet samt till att minska företagets påverkan på den yttre miljön.

För att ta vårt samhällsansvar ska vi:
- följa lagstiftning med god marginal
- arbeta för att minska miljöpåverkan från tjänsteresor och i första hand resa kollektivt
- i första hand välja miljömärkta och/eller etiskt märkta produkter/tjänster
- minska resursanvändandet samt återanvända och återvinna förbrukade resurser

Genom noggrann planering, genomförande och uppföljning i samråd med våra kunder ska vi varje dag arbeta för att uppfylla deras förväntningar och krav.