Miljö

Exempel på hur ISO 14001 kan användas

Till egen tillämpning:

Företaget har standarden som stöd när de själva utvecklar sin verksamhet och ansvarar själva för att standardkraven följs och revideras.

Leverantörs revision och tredjepartsintyg:

Företagets kunder utför leverantörsrevisioner för att kontrollera att företaget följer standarden. Ett tredjepartsföretag reviderar verksamheten och intygar att det överensstämmer med standardkraven.

Certifiering av ett ackrediterat företag:

Ett företag som är ackrediterat av SWEDAC utfärdar certifikat för de företag som lever upp till standarden. Certifieringen är internationellt accepterad och revideras en till två gånger per år.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden relaterade till miljö och hållbarhet:

 • Projektledning
 • Miljöledningssystem / Miljöhandbok baserat på ISO 14001
  • Miljökartläggning
  • Införande
  • Mätningar
  • Rådgivning till förbättringar
 • Leverantörsbedömning
 • Interna miljörevisioner samt leverantörsrevisioner
 • Lagstiftning och egenkontroll
 • CSR och hållbarhetsredovisning
 • Anmälan/tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • Resursförstärkning
 • Utbildning