DeJa Consulting deltog på Upplands Väsby festival

Många trotstade vädret och tog sig till Upplands Väsby festivalen. Inne i Nya Mässingen arrangerades en företagmässa som DeJa Consultung deltog i. Vi fick möjligheten att presentera våra tjänster och vad vi gör för miljö, för flera andra företag men även för många som hade hittat till vår monter mellan konserterna. Senare under dagen deltog DeJa Consulting i en ceremoni för att ta emot diplom för att vi skrivit på Klimatavtalet.

Det var en mycket givande dag med många överraskningar. Vi tackar alla som kom förbi oss.

Läs mer här på UVPs hemsida!

Mvh DeJa Consulting

Publicerat i ISO 14001, Miljö, Socialt ansvarstagande | Stängt för kommentarer

DeJa Consulting utbildar företag i Upplands Väsby!

DeJa Consulting erbjuder nu samtliga små och medelstora företag i Upplands Väsby en speciellt framtagen Miljöutbildning.

Genom en praktisk/interaktiv miljöutbildning kan ni som företag bygga grunden för att minska er miljöpåverkan och samtidigt uppfylla kraven från myndigheterna och de större företagen.

Målet med vår miljöutbildning är att för varje deltagande företag:

  • Kartlägga vilka områden som har direkt eller indirekt påverkan på miljön.
  • Identifiera vilka lagar som är aktuella för vart och ett av företagen.
  • Ta fram en miljöpolicy och specificera miljömål.
  • Dokumentera enkla rutiner och göra checklistor för det fortsatta arbetet.

Nyttan av att lära sig mer om miljöarbetet

Efter genomgången utbildning kommer ni att ha en god förståelse för miljöarbete i stort och hur ett väl genomfört miljöarbete kan skapa en konkurrensfördel.

För er som vill skriva på Upplands Väsbys klimatavtal ger utbildningen en god grund och en ökad förståelse för vad miljöarbete innebär. För er som redan har skrivit på avtalet ger utbildningen en unik möjlighet att effektivisera ert miljöarbete.

Eftersom företag från olika branscher kommer att medverka finns goda chanser att utbyta erfarenheter med andra och att ”benchmarka” det egna miljöarbetet.

Tio utbildningstillfällen utanför arbetstid

Utbildningen är anpassad för mindre företag och genomförs i grupper om 5-6 företag. För att inte störa det dagliga arbetet, kommer utbildningen att hållas sena eftermiddagar och kvällar. Vi träffas tio gånger med första starten i månadsskiftet januari/februari. Kan ni inte då anmäl er/er grupps intresse och kom med ett förslag på datum som passar er.  Under det första utbildningstillfället bestäms gemensamt planeringen och tiderna för de kommande nio träffarna. Ambitionen är att ses varje eller varannan vecka under kursens gång.

Är ni en grupp företag som samarbetar, ta tillfället i akt och anmäl er alla och bilda er egna grupp.

Kontakta oss om ni vill anmäla ert intresse!

Mvh DeJa Consulting

Publicerat i Miljö, Utbildning | Taggat , | Stängt för kommentarer

Ny grundläggande utbildning, ”Vad är ett processinriktat arbetssätt och hur används det?”

Går igenom det grundläggande som behövs för att börja arbeta processinriktat. Riktar sig till SME som vill förbättra sin verksamhet men också alla företag som vill arbeta för att uppfylla t ex ISO 9001:2008.

Kontakta DeJa Consulting för mer information och för att boka ert utbildningstillfälle.

Publicerat i Kvalitet, Utbildning | Taggat , | Stängt för kommentarer