ISO 14001

ISO 14001 tillhör ISO 14000-serien av standarder för miljöstyrning. Den är till för att ge olika organisationer möjligheten att på ett systematiskt sätt bedriva ett miljöarbete.

Den innefattar allt från krav på en miljöpolicy, kartläggning av företagets miljöaspekter och vad som krävs för att på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt bedriva miljöarbete.

Med en struktur som kvalitetsstandarden, ISO 9001, är det relativt lätt att implementera ISO 14001 och ISO 9001 i ett integrerat ledningssystem.

Vill ni veta mer om ISO 14001 och hur den hjälper Er att förbättra Ert miljöarbete?