ISO 9001

ISO 9001 standarden ingår i ISO 9000-serien. Den har tagits fram för att skapa ett tydligt ramverk för kvalitetssäkring i olika organisationer.
För er som företag ger den ett strukturerat sätt att jobba med kvalitetsstyrning och som är välkänt bland era kunder och andra intressenter.

Det ger er inte bara mer ordning och reda utan ett mervärde vid till exempel marknadsföring.

Vill ni veta mer om ISO 9001 eller någon annan standard och hur de kan hjälpa er verksamhet?

Kontakta DeJa Consulting