Grundutbildning Miljö och hållbar utveckling

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande förståelse av miljö och ekosystem. Ni får en större förståelse för människans behov av ekosystemtjänster, tjänster som naturen tillhandahåller oss ”gratis” och som vi behöver, ex pollinerande insekter, naturliga skadedjursbekämpare, vattenrening och bildandet av bördig jord.

Utbildningen går igenom följande:

  • ekosystem och ekosystemtjänster
  • människans behov av ekosystemtjänster
  • kostnader för ekosystemtjänster
  • tillståndet i naturen
  • ekotoxikologi(miljögifter)
  • kemikalielagstiftning
  • miljömärkning
  • goda exempel

I utbildningen ingår praktiska uppgifter och diskussioner för att fördjupa sig i ämnet ”hållbar utveckling” och inse företagens påverkan på och behov av naturen.