EASE-Q

EASE-Q® är ett verktyg för att på ett strukturerat och enkelt sätt stödja er i styrning av er organisation eller er verksamhet. EASE-Q® nyttjas av flera hundra små och medelstora företag i olika branscher. Systemet passar såväl företag med en anställd som företag med flera hundra och fungerar för alla branscher.

EASE-Q® är anpassat så att det ska vara enkelt att uppfylla de krav som ISO 9001, ISO 14001 el OHSAS 18001 ställer. Det är ett webbaserat system, vilket möjliggör åtkomst från hela världen, enda kravet är att ni har en internetuppkoppling.

EASE-Q® ger er stöd inom följande områden:

  • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Kundkrav, lagkrav och standardkrav
  • Resurser
  • Processledning
  • Ständiga förbättringar

Ert företag kommer kunna tjäna på EASE-Q® genom att verksamhetens alla funktioner kan samlas i ett och samma system-ledning och kommunikation blir på så vis mer effektiv.

Kontakt oss om ni är intresserade och vill veta mer.