Lagbevakningstjänst

DeJa Consulting hjälper er att sammanställa och följa upp den komplexa lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Vet ni vilka lagar som gäller för just er verksamhet?

Varje företag har en skyldighet att ta reda på vilka lagar och regler som gäller för dess verksamhet.

DeJa Consulting hjälper er att:

  • sammanställa lagarna i en förteckning
  • tolka lagarna- vad de säger, vad de innebär och vad i dem som gäller just er verksamhet
  • uppfylla de regler som gäller
  • identifiera hur lagen eller föreskriften påverkar ert företags miljöaspekter

Prenumerera på DeJa Consultings lagbevakningstjänst årsvis, för att få bevakning av nya lagar och uppdatering av er lagförteckning 3 gånger årligen med konkreta beskrivningar av vad lagstiftningen kräver av  er rent praktiskt.

Kontakta oss för prisförslag eller andra frågor.