Utbildningar

Vi håller i utbildningar för den minsta gruppen till den största. Vi kan erbjuda båda standardutbildningar samt utbildningar speciellt anpassade för ditt företag inom följande områden:

  • Kvalitetsledning och kvalitetssäkring
  • Processorientering
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Miljöledning
  • Lagstiftning och myndigheters krav inom kvalitet och miljö