Miljöutbildning- steget mot Miljöledningsystem

Genom en praktisk/interaktiv miljöutbildning kan ni som företag bygga grunden för att minska er miljöpåverkan och samtidigt uppfylla kraven från myndigheterna och de större företagen.

Målet med vår miljöutbildning är att för varje deltagande företag:

  • Kartlägga vilka områden som har direkt eller indirekt påverkan på miljön.
  • Identifiera vilka lagar som är aktuella för vart och ett av företagen.
  • Ta fram en miljöpolicy och specificera miljömål.
  • Dokumentera enkla rutiner och göra checklistor för det fortsatta arbetet.

Nyttan av att lära sig mer om miljöarbetet

Efter genomgången utbildning kommer ni att ha en god förståelse för miljöarbete i stort och hur ett väl genomfört miljöarbete kan skapa en konkurrensfördel.

Eftersom företag från olika branscher kommer att medverka finns goda chanser att utbyta erfarenheter med andra och att ”benchmarka” det egna miljöarbetet.

Tio utbildningstillfällen utanför arbetstid

Utbildningen är anpassad för mindre företag och genomförs i grupper om 5-6 företag. För att inte störa det dagliga arbetet, kommer utbildningen att hållas sena eftermiddagar och kvällar. Vi träffas tio gånger med första starten i månadsskiftet januari/februari. Kan ni inte då anmäl er/er grupps intresse och kom med ett förslag på datum som passar er.  Under det första utbildningstillfället bestäms gemensamt planeringen och tiderna för de kommande nio träffarna. Ambitionen är att ses varje eller varannan vecka under kursens gång.

Är ni en grupp företag som samarbetar, ta tillfället i akt och anmäl er alla och bilda er egna grupp.

Kontakta oss om ni vill anmäla ert intresse!

Mvh DeJa Consulting