Samarbeten

Deja Consulting har inlett ett spännande samarbete med finska KH Fin OY. KH FIN har sedan 1993 tillhandahållit kvalitetssystemrelaterade produkter, utbildning, rådgivning och programvara för logistik.

De har utvecklat en lättanvänd, webbaserad dokumenthanteringstjänst för små och medelstora företag som vill arbeta med kvalitet och miljö och alltid ha tillgång till sina dokument, oavsett var de befinner sig.

Tjänsten är speciellt användbar för företag där medarbetarna är rumsligt spridda, exempelvis i bygg- och logistikbranschen. Samarbetet syftar till att lansera ett internationellt koncept utifrån en ny version av denna tjänst.

Mer information kommer att dyka upp på hemsidan under hösten, så håll utkik!

DeJa Consulting och KH Fin OY undertecknat samarbetsavtal

Vi söker ständigt intressanta samarbeten med konsulter/konsultfirmor, företag och ideella organisationer.
Kontakta oss gärna om ni är intresserade av ett samarbete.